શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ

આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી,
ગુજરાત સરકાર

શ્રી હર્ષભાઇ સંઘવી

આદરણીય રાજ્ય કક્ષા મંત્રી શ્રી, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ,
ગુજરાત સરકાર

શ્રી અશ્વિની કુમાર, IAS

મુખ્ય સચિવ શ્રી, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ડૉ. પંકજ શર્મા

નિયામક શ્રી, પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય

કોન્ફરન્સ વિશે

પુરાતત્વીય વારસા અને સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વડનગર આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ

વડનગર. સદીઓ જૂની સંસ્કૃતિ અને સાંસ્કૃતિક વારસાનું નગર. વેદપુરાણોમાં જેનો ઉલ્લેખ છે એવું સુસંસ્કૃત નગર. શાસ્ત્રો અને પુરાણોએ આ નગરને ક્યારેક ચમત્કારપુર કહ્યું અને ક્યારેક સ્કંદપુર, તો ઇતિહાસવિદોએ આ નગરની અનર્તપુરા, આનંદપુર અને નગરકા જેવી ઓળખ પણ જગત સમક્ષ રાખી છે.

મહાકાવ્ય મહાભારતમાં વર્તમાન ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા આનર્ત રાજ્ય (અનર્તપુરા) નો સંદર્ભ પણ છે.

abt-rt

કાર્યક્રમ રૂપરેખા

17 મે 2022, મંગળવાર

મહાનુભાવોનું ગુજરાત, ગાંધીનગર ખાતે આગમન

18 મે 2022, બુધવાર
વડનગર ખાતે પુરાતત્વીય શોધ અને અર્થઘટન
વડનગરનો ઈતિહાસ, વારસો અને સાંસ્કૃતિક પરિદ્રશ્ય
19 મે 2022, ગુરુવાર
વડનગર અને ગુજરાતમાં પરંપરાગત જળ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓ
ગુજરાતનો બૌદ્ધ વારસો
ગુજરાત અને વિશ્વ (દરિયાઈ અને સાંસ્કૃતિક વિનિમય)
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલયોના વિકાસ પર વૈશ્વિક પરિપ્રેક્ષ્ય
20 મે 2022, શુક્રવાર
પુરાતત્વીય સંગ્રહાલયોના વિકાસ પર વૈશ્વિક પરિપ્રેક્ષ્ય

મહાનુભાવો

શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ

માનનીય મુખ્યમંત્રી,
ગુજરાત સરકાર

શ્રી જી. કિશન રેડ્ડી

માનનીય સંસ્કૃતિ મંત્રી,
ભારત સરકાર

શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી

માનનીય મંત્રી (રાજ્ય) રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ,
ગુજરાત સરકાર

વક્તા